Algemene voorwaarden Yoga

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle doorlopende lessen voor volwassenen van Yoga Lovers en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist.

2. De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving.

3. Door inschrijving verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd.

Betaling

4. Na inschrijving betaalt de cursist het lesgeld per maand. De cursist betaalt een gemiddeld bedrag per maand over 50 weken berekend. Inschrijfgeld is €15,- per persoon en geldt bij alle inschrijvingen. 

5. Het lesgeld wordt tussen de 20ste en 27ste van iedere maand afgeschreven via automatisch incasso. Betaling door middel van pin/cash is niet mogelijk.

6. Bij niet tijdige betaling, om welke reden dan ook, wordt € 7,50  administratiekosten in rekening gebracht.

7. Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toegang tot de les worden ontzegd.

Wijzigingen

10. Yoga Lovers behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website www.yoga-lovers.nl.

11. Yoga Lovers behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, dan kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Restitutie en inhalen gemiste lessen

12. Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.

13. Gemiste lessen kunnen binnen een betaalperiode van een maand worden ingehaald. Log je niet uit voor je les, dan vervalt de mogelijkheid tot inhalen. Het systeem houdt je aanwezigheid bij. In geval van langdurige ziekte of blessures kan een uitzondering gemaakt worden, mits je geen half jaar of jaarcontract hebt. Wij vragen in dit geval om een verklaring van je huisarts of behandelaar. Op basis hiervan kunnen wij je abonnement maximaal 3 maanden bevriezen. Start je na deze periode niet opnieuw met de lessen, geldt de reguliere opzegtermijn van een maand. Wordt de incasso door de klant teruggeboekt, besteden wij dit uit aan een incassobureau.
Neem hierover contact op met Yoga Lovers.

14. Voorwaarden half jaar en jaarabonnementen: Beide vormen zijn niet tussentijds opzegbaar. Ook niet in geval van verhuizing, ziekte of blessures. Dit abonnement is pas opzegbaar aan het einde van je contract.Dat is de afspraak van de lagere prijs die we aanbieden. Het bedrag dient ineens te worden voldaan. Maandelijkse betaling is dan niet meer mogelijk

Opzeggen

15. Opzeggen kan met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email, niet mondeling of telefonisch, en vóór het einde van de maand. Indien het verschuldigde bedrag door de klant wordt teruggeboekt, zijn wij genoodzaakt dit uit handen te geven aan een incassobureau. 

16. Opzeggen na genoemde data betekent dat cursist het cursusbedrag voor de volgende maand verschuldigd blijft.

Annuleren door Yoga Lovers

17. In geval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, kan de desbetreffende les komen te vervallen.

Vakanties

18. Er is geen les tijdens nationale feestdagen. Eventuele afwijkende vakanties worden tijdig aangegeven op de website en gemeld in de nieuwsbrief en bij Yoga Lovers. Het is niet mogelijk om tijdens je eigen vakantie het abonnement te stoppen. Gehanteerde vakantiedagen zijn: Kerstvakantie 23 december 2018 t/m 6 januari 2019, Carnavalsmaandag- en dinsdag, Pasen, Pinksteren, Koningsdag, Hemelvaart. De gehanteerde vakantiedagen zijn niet meegenomen in de berekening van het maandelijkse cursusgeld. Alle bovengenoemde landelijke vakantiedagen kunnen (buiten de Kerstvakantie) ingehaald worden.

Aansprakelijkheid, klachtenregeling

19. De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien cursist onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

20. Yoga Lovers kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.

21. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren.

22. Yoga Lovers is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

23. De lessen bij Yoga Lovers worden door verschillende docenten verzorgd. Alle docenten zijn vakkundig en volgen regelmatig bijscholingen. In principe heeft elke docent een vast lesuur. Hierin kunnen wijzigingen plaatsvinden. Wanneer een lesuur een andere docent krijgt en een cursist hierom het lidmaatschap wenst te beëindigen gelden de voorwaarden zoals beschreven in punt 15.

24. Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met de cursist op te lossen.

AVG en verwerking van persoonlijke gegevens

25. Yoga Lovers verwerkt voor administratie doeleinde en het verwerken en incasseren van abonnementsgelden de volgende persoonlijke gegevens:

1.         Naam;

2.         Adres;

3.         Woonplaats;

4.         Telefoonnummer;

5.         E-mailadres;

6.         Geboortedatum;

7.         Bankrekeninggegevens;

8.         Notities/opmerkingen: zoals blessures,  overige bijzonderheden of beperkingen;

9.         Bijhouden van statistieken.

Voor het verwerken en het veilig opslaan van de klantgegevens maken wij gebruik van het software systeem Fitmanager-  het online leden- en administratiesysteem. Dit systeem biedt tevens de mogelijkheid om aan te geven of er eventuele bijzonderheden zijn, zoals blessures of eventuele beperkingen waarvan wij op de hoogte moeten zijn. Bovenstaande persoonlijke gegevens zijn voor Yoga Lovers essentieel om onze lessen op een zorgvuldige manier af te kunnen stemmen op onze klanten en te voldoen aan onze administratieplicht.

 

© 2014 - 2020 yogalovers | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel