Algemene voorwaarden Yoga

 

Algemene Voorwaarden

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle doorlopende lessen voor volwassenen en kinderen van Yoga Lovers en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist.

2. De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving.

3. Door inschrijving verbindt de cursist zich voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd.

Betaling

4. Na inschrijving betaalt de cursist het lesgeld per maand. De cursist betaalt een gemiddeld bedrag per maand over 50 weken berekend. Inschrijfgeld is €25,- per persoon en geldt bij alle inschrijvingen. Indien je na je proefles inschrijft, vervallen de inschrijfkosten.

5. Het lesgeld wordt tussen de 20ste en 27ste van iedere maand afgeschreven via automatisch incasso. Betaling door middel van pin/cash is niet mogelijk.

6. Bij niet tijdige betaling, om welke reden dan ook, wordt € 7,50  administratiekosten in rekening gebracht.

7. Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toegang tot de les worden ontzegd.

Wijzigingen

10. Yoga Lovers behoudt zich de vrijheid om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Cursisten worden hierover tijdig geïnformeerd en ontvangen desgevraagd een nieuw exemplaar. De meest recente versie is te vinden op de website www.yoga-lovers.nl.

11. Yoga Lovers behoudt zich de vrijheid om cursusbedragen, -tijden en -data te wijzigen. Cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Indien een cursist het met de wijziging niet eens is, dan kan de cursist opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Restitutie gemiste lessen

12. Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.

13. Gemiste lessen kunnen binnen een betaalperiode van een maand worden ingehaald. Log je niet uit voor je les, dan vervalt de mogelijkheid tot inhalen. Het systeem houdt je aanwezigheid bij. In geval van langdurige ziekte of blessures kan een uitzondering gemaakt worden. Neem hierover contact op met Yoga Lovers.

Opzeggen

15. Opzeggen kan met een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email, niet mondeling of telefonisch, en vóór het einde van de maand. Indien het verschuldigde bedrag door de klant wordt teruggeboekt, zijn wij genoodzaakt dit uit handen te geven aan een incassobureau. Dit geldt ook voor de zwangerschapsyoga, tenzij je gaat bevallen of complicaties hebt.

16. Opzeggen na genoemde data betekent dat cursist het cursusbedrag voor de volgende maand verschuldigd blijft.

Annuleren door Yoga Lovers

17. In geval van onvoorziene afwezigheid van de docent zal vervanging worden geregeld. Indien dit niet mogelijk is, kan de desbetreffende les komen te vervallen.

Vakanties

18. Er is geen les tijdens nationale feestdagen. Eventuele afwijkende vakanties worden tijdig aangegeven op de website en gemeld in de nieuwsbrief en bij Yoga Lovers. Het is niet mogelijk om tijdens je eigen vakantie het abonnement te stoppen. Gehanteerde vakantiedagen zijn: Kerstvakantie 23 december 2018 t/m 6 januari 2019, Carnavalsmaandag- en dinsdag, Pasen, Pinksteren, Koningsdag, Hemelvaart. De gehanteerde vakantiedagen zijn niet meegenomen in de berekening van het maandelijkse cursusgeld. Alle bovengenoemde landelijke vakantiedagen kunnen (buiten de Kerstvakantie) ingehaald worden.

Aansprakelijkheid, klachtenregeling

19. De cursist volgt de lessen op eigen risico. Indien cursist onder medische behandeling is neemt hij/zij contact op met behandelaar over het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.

20. Yoga Lovers kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen letsel.

21. Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent vóór aanvang van de les te informeren.

22. Yoga Lovers is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

23. De lessen bij Yoga Lovers worden door verschillende docenten verzorgd. Alle docenten zijn vakkundig en volgen regelmatig bijscholingen. In principe heeft elke docent een vast lesuur. Hierin kunnen wijzigingen plaatsvinden. Wanneer een lesuur een andere docent krijgt en een cursist hierom het lidmaatschap wenst te beëindigen gelden de voorwaarden zoals beschreven in punt 15.

24. Bij klachten probeert de yogadocent deze samen met de cursist op te lossen.

AVG en verwerking van persoonlijke gegevens

25. Yoga Lovers verwerkt voor administratie doeleinde en het verwerken en incasseren van abonnementsgelden de volgende persoonlijke gegevens:

1.         Naam;

2.         Adres;

3.         Woonplaats;

4.         Telefoonnummer;

5.         E-mailadres;

6.         Geboortedatum;

7.         Bankrekeninggegevens;

8.         Notities/opmerkingen: zoals blessures,  overige bijzonderheden of beperkingen;

9.         Bijhouden van statistieken.

Voor het verwerken en het veilig opslaan van de klantgegevens maken wij gebruik van het software systeem Planwise - het online leden- en administratiesysteem. Dit systeem biedt tevens de mogelijkheid om aan te geven of er eventuele bijzonderheden zijn, zoals blessures of eventuele beperkingen waarvan wij op de hoogte moeten zijn. Bovenstaande persoonlijke gegevens zijn voor Yoga Lovers essentieel om onze lessen op een zorgvuldige manier af te kunnen stemmen op onze klanten en te voldoen aan onze administratieplicht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van Yoga Lovers gevestigd te Heerlen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Maastricht onder nummer 1409420.

Post:
Burg. Waszinkstraat 33, 6417 CT Heerlen

06-28272720

Mail: info@yoga-lovers.nl
Web: www.yoga-lovers.nl
KvK: 1409420
BTW: NL 156315592.B.01
Rabobank: NL 85 RABO 0300667000

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met Yoga Lovers. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Yoga Lovers behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

Bestelling en overeenkomst
U kunt uw bestelling plaatsen via het bestelformulier op de site. U dient deze volledig en op waarheid berust in te vullen. Na afronden van de procedure is de koop definitief en blijft u eigenaar van de gekochte artikelen. Yoga Lovers behoudt zich het recht de overeenkomst te ontbinden zodra u zich niet aan de door Yoga Lovers gestelde voorwaarden houdt.

Levertijd:
Wij streven naar een levertijd van 1 a 2 werkdagen.

Prijzen en Betaling
De vermelde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Yoga Lovers is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site. Aan onrechtmatige prijs-informatie of overige informatie, kunnen geen rechten worden ontleend. Yoga Lovers is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten op de site. U kunt ervoor kiezen om uw bestelling te betalen via IDEAL. Wanneer u ervoor kiest de bestelling te laten bezorgen, dient u altijd vooruit te betalen. Dit dient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelbevestiging. Wanneer de betaling na 7 dagen niet door Yoga Lovers ontvangen is, ontvangt u eenmalig per email een betalingsherinnering. Vervolgens heeft u 3 dagen de tijd om de betaling alsnog in orde te maken. Indien de bestelling na 10 dagen niet betaald is, wordt de bestelling geannuleerd.

Annulering
Als u uw bestelling wilt annuleren dient u dit te melden per email aan info@yoga-lovers.nl. Verder vult u het retourformulier volledig in en stuurt dit mee met het pakket.

Verzending en Levering
De verzendkosten, als pakketpost, binnen Nederland bedragen €6,95 per bestelling, tot 10 kg. Tevens is het mogelijk om de bestelling af te halen, in dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht. De verzending vindt plaats via TNT Post. Uw bestelling is via deze weg niet verzekerd tegen verlies of schade tijdens verzending door TNTpost. Yoga Lovers is niet verantwoordelijk voor schade of verlies tijdens of na transport door TNT Post. Mocht u uw pakket verzekerd willen laten opsturen, geef dat dan aan bij de bestelling. Uiteraard geldt hiervoor een hoger tarief, waarover wij u kunnen informeren. Yoga Lovers streeft ernaar de bestelling binnen 1 a 2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Heeft u de artikelen voor een bepaalde datum nodig, geef dit dan aan bij uw bestelling. Wij laten u dan zo spoedig mogelijk weten of de artikelen op tijd geleverd kunnen worden. De verzendkosten naar andere landen op aanvraag.

Retourneren
Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 14 werkdagen de tijd om artikelen te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden. U dient de retournering per mail aan Yoga Lovers bekend te maken door een email te sturen naar info@yoga-lovers.nl. Bij het retourneren dient altijd de factuur en retourformulier en de reden retour bijgevoegd te worden met daarop uw gegevens, naam begunstigde en bankgegevens. Artikelen worden alleen retourgenomen als aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt:
- de artikelen dienen bij Yoga Lovers gekocht te zijn;
- de artikelen dienen onbeschadigd, ongedragen en ongewassen te zijn;
- de artikelen dienen voorzien te zijn van het origineel aangehechte artikelkaartje;
- de artikelen dienen in het originele papier met een degelijke verpakking teruggestuurd te worden;
- de artikelen met een korting kunnen geruild of geretourneerd worden;
- het pakketje dient voldoende gefrankeerd te zijn. (Onvoldoende gefrankeerde verzendingen worden niet aangenomen of gecrediteerd);
Vermeldt duidelijk uw naam en adres op het retourpakketje. De kosten en verzendrisico van het terugsturen zijn voor rekening van de koper. Het retour te ontvangen volledige aankoopbedrag zal binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen aan u overgemaakt worden.

Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij genoodzaakt zijn juridische stappen te ondernemen.

Klachten
Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen door een email te sturen naar info@yoga-lovers.nl



(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Yoga Shop

Shop hier de mooiste yogamerken zoals Niyama Sol, Purusha People, Funky Simplicity, Liquido, Mika, Holistic Silk ! Yoga Wonen, Madu Madu, Colorique, Imbarro en meer.

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2014 - 2018 yogalovers | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel