Algemene voorwaarden training & workshop

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAINING EN WORKSHOP
1.    Deelname aan de cursus betekent akkoord gaan met onderstaande algemene voorwaarden. Door het ondertekenen van het deelnameformulier verbind je je onlosmakelijk met de algemene voorwaarden.
2.    Definitieve plaatsing voor de cursus geschiedt na het invullen van het deelnameformulier  en overmaking/ontvangst van het cursusgeld.
3.    De betaling dient voor start van de training voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling kan toegang tot/aanmelding voor de cursus teniet worden gedaan. 
4.    De cursus kan, afhankelijk van de persoonlijke situatie en zorgpakket van de cursist, in veel gevallen vergoed worden door de zorgverzekering. Het indienen/ontvangen van een eventuele vergoeding bij de zorgverzekering is verantwoordelijkheid van de cursist. Het niet vergoed krijgen van het bedrag door de zorgverzekering doet niet af aan de betalingsplicht die de cursist bij de docent heeft.
5.    Na inschrijving is annulering en restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk. 
6.    De docent kan personen die wensen deel te nemen aan de cursus te allen tijde en zonder opgaaf van reden uitsluiten van deelname aan de cursus. 
7.    Bij ziekte of bijzondere persoonlijke omstandigheden vanuit de cursist kan er in onderling overleg bepaald worden dat de cursus op een ander moment ingehaald kan worden. Één enkele gemiste les kan niet in een andere groep ingehaald worden. Afmelden van een les dient echter tijdig voor de les gedaan te worden. Restitutie van (een deel van) het cursusgeld voor een gemiste les is niet mogelijk.
8.    Bij ziekte of bijzondere persoonlijke omstandigheden vanuit de docent, kan een training/les voor aanvang geannuleerd of verzet worden. Het betaalde cursusgeld wordt in dit geval niet gerestitueerd.
9.    Deelname aan de cursus geschiedt geheel op eigen risico.
10.    De cursus is geen vervanging voor medisch noodzakelijke (psychische) behandeling/therapie, maar kan eventueel gezien worden als aanvulling hierop. 
11.    Meld lichamelijke en/of psychische klachten a.u.b. vooraf aan de docent. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen op persoonsgerichte oefeningen geven. 
12.    Indien u twijfelt of u kunt deelnemen aan de cursus, raadpleeg dan eerst uw arts of
therapeut.
13.    De docent kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de cursist, noch voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
14.    Voor klachten/geschillen/opmerkingen kunt u altijd terecht bij de docent, mits deze adequaat, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk gemeld worden zodat er een oplossing getroffen kan worden. 

 

© 2014 - 2023 yogalovers | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel